Προβολή

Η Προβολή του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης, όπως τη δημιουργία ιστοσελίδας, η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

picture-01

Σκοπός της προβολής του έργου είναι να:

Ενημερώσει την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με το πρόγραμμα ΕΥΚΑΡΔΙΑ.
Ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τη μεθοδολογία, την καινοτιμία και τα αποτελέσματα του προγράμματος με απλό και κατανοητό τρόπο.

Διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών στην Υγεία: Καινοτομίες και Προοπτικές

22-23 Σεπτεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Εναρκτήρια Ημερίδα: Παρουσίαση του προγράμματος ΕΥΚΑΡΔΙΑ

9 Δεκεμβρίου 2022, Αθήνα Radisson Blu Park

Ημερίδα: “Μοντέλα πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου” στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής

23-25 Σεπτεμβρίου 2022, Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

  • Ανάπτυξη μοντέλου Μηχανικής Μάθησης για την 10-ετή πρόβλεψη της καρδιαγγειακής νόσου: Προκαταρκτική Μελέτη”, Π. Δημητρακόπουλος, Κ. Πέτρου, Α. Πλουσή, Δ. Παναγιωτάκος , Α. Μαγγίνας, Ι. Δημητρακόπουλος,  Ε. Ευσταθόπουλος, προφορική ανακοίνωση,  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 6-8 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
  • “Διερεύνηση του βέλτιστου αλγορίθμου μηχανικής και βαθιάς μάθησης για την πρόβλεψη του 10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου”, Δημητρακόπουλος Π., Πέτρου Κ., Δημητρακόπουλος Ι., Γρηγοριάδης Ε., Βενέτης Σ., Παναγιωτάκος Δ., Αλαμάνη Ε., Πλουσή Α., Μαγγίνας Α., Ευσταθόπουλος Ε., e-poster, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών στην Υγεία: Καινοτομίες και Προοπτικές, 22-23 Σεπτεμβρίου 202, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα 
  • “Σύγκριση της απόδοσης μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με το στατιστικό μοντέλο HellenicSCORE για την πρόβλεψη του 10-ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου”, Αλαμάνη Ε., Δημητρακόπουλος Π., Πέτρου Κ., Δημητρακόπουλος Ι., Πάντος Ι., Πλουσή Α. , Ευσταθόπουλος Ε., Παναγιωτάκος Δ., Μαγγίνας Α., e-poster, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών στην Υγεία: Καινοτομίες και Προοπτικές, 22-23 Σεπτεμβρίου 202, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
  • The Heart and the Machines: The Role of Artificial Intelligence in Cardiovascular Diseases, G. Broumpoulis, A. Ploussi, G. Siasos, A. Manginas, E. P. Efstathopoulos, e-poster, European Congress of Radiology ECR-2022, 13-17 July, Vienna, Austria.

  • Artificial Intelligence-based models for predicting cardiovascular disease risk, G. Broumpoulis, A. Ploussi, G. Siasos, E. P. Efstathopoulos, e-poster, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής, 23-25 Σεπτεμβρίου, Royal Olympic Hotel, Αθήνα.