Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Το έργο “EYKARDIA”

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Το έργο “EYKARDIA”