Ημερίδα: “Μοντέλα πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου” στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής

Ημερίδα: “Μοντέλα πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου” στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής